01. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
02. GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
03. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- STOLÁRSKE PRÁCE
04. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- ČALÚNNICKÉ A DEKORATÉRSKE PRÁCE
05. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
– NÁBYTKÁRSTVO
06. TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ
– NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
07. TECHNIK DREVOSTAVIEB
08. MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
09. STOLÁR

POZVÁNKA NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY,
ŠK. ROK 2024/2025

Riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej, Filinského 7, Spišská Nová Ves v zmysle § 66, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
pozýva Vášho syna (dcéru) na prijímacie skúšky do študijných odborov:

Viac informácií

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár