01. TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU
02. GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ
03. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- STOLÁRSKE PRÁCE
04. UMELECKOREMESELNÉ SPRACÚVANIE DREVA
- ČALÚNNICKÉ A DEKORATÉRSKE PRÁCE
05. DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO
– NÁBYTKÁRSTVO
06. TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ
– NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
07. TECHNIK DREVOSTAVIEB
08. MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
09. STOLÁR

ZOZNAM UCHÁDZAČOV
PODĽA VÝSLEDKOV PRIJÍMACIEHO KONANIA
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní,
informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne
a informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý.

Viac informácií

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár