3345 K 02 TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC ZARIADENÍ - NÁBYTKÁRSKA VÝROBA

4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list

Odborné zameranie: povolanie technik drevárskych CNC zariadení vzniklo spojením skúseností a znalostí z oblasti ručného a strojového obrábania dreva, jeho delenia, sušenia, konštrukčného spájania, technickej prípravy výroby, typológie a technológie výroby nábytku a drevárskych výrobkov, systémov priemyselnej automatizácie, informatiky, aplikačných softvérov a s CNC technológiami. Zručnosti, ktoré si absolvent počas štúdia osvojí sú: spracovanie technickej dokumentácie v programe CAD, ručné a strojové opracovanie dreva, programovanie, nastavovanie a obsluha CNC zariadení, obsluhovanie a nastavovanie drevoobrábacích strojov, koordinovanie procesov výroby a riadenia kvality výrobkov z dreva.

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár