3370 H ČALÚNNIK

3-ročné štúdium, výučný list

Odborné zameranie: absolvent ovláda postupy ručnej, aj strojovej výroby čalúneného nábytku. Pri výrobe využíva zručnosti získané v školských dielňach a na odbornej praxi vo firmách. Dôraz je kladený na odborný výcvik, počas štúdia majú študenti 3 dni odborný výcvik v školských dielňach alebo u zmluvných partnerov vo firmách a 2 dni vyučovanie všeobecných a odborných predmetov. Štúdium je ukončené záverečnou skúškou. Po úspešnom ukončení štúdia môže pracovať ako kvalifikovaný robotník alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba - živnostník.

Sociálne siete

Napíš nám

Kontaktný formulár