DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V dňoch 12.-13. decembra 2022 škola opäť otvorila svoje brány, aby počas Dňoch otvorených dverí sprístupnila svoje priestory širokej verejnosti. Zámerom DOD bolo prezentovať komplexné moderné vzdelávanie a ambície vedenia školy, ktoré každoročne smerujú k vytvoreniu nových študijných i učebných odborov a k dopĺňaniu materiálno-technického vybavenia školy. Vďaka priamemu kontaktu so školským prostredím sa návštevníci mohli oboznámiť s obsahom a podmienkami štúdia v aktuálnych odboroch.

Nechýbali rozhovory s pedagógmi a študentmi, prezentácie odborov a prehliadka ateliérov, výstava študentských prác a interaktívny kontakt so študijným materiálom. V tieto dva dni návštevníci uvideli celú školu v jej každodennom pracovnom nasadení. Zaujímavou príležitosťou bolo i sprístupnenie prebiehajúceho vyučovania, čím okoloidúci získavali predstavu o tom, ako prebieha výchovno-vzdelávací proces v našej škole. Škola opäť ukázala na čom celoročne cielene pracuje.

Všetky informácie, ktoré návštevníkom poskytla, viedli k tomu, aby sa adepti vedeli zodpovedne rozhodnúť a vybrať si odbor, ktorý ich zaujme, poskytne im dostatok poznatkov k uplatneniu sa v praxi a zároveň prispeje k naplneniu ich životných zámerov.