6. ROČNÍK SÚŤAŽE SKILLS SLOVAKIA - STOLÁR 2023

Súťaž Stolár poskytuje žiakom priestor na prezentáciu samých seba, ale aj na vzájomnú konfrontáciu dosiahnutých výsledkov. Súťaž podporuje rozvoj žiakov v odborných zručnostiach a jednako v raste ich vedomostnej úrovne. V nej sa žiaci prezentujú ako profilujúce osobnosti v celej rozmanitosti svojho odboru. Zároveň súťaž odkrýva možnosti ich ďalšieho vzdelávania a otvára perspektívy k osobnému napredovaniu.
V súťaži Stolár 2023 žiaci odborov 33 súťažili jednotlivo a päť družstiev škôl východoslovenského regiónu súťažili v dvojčlenných skupinách. Semifinálové kolo sa uskutočnilo pod záštitou Zväzu spracovateľov dreva SR.
Vyhodnotenie 6. ročníka súťaže zručností odborov 33. Semifinálové kolo SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves (29.03.2023 - 30.03.2023):

Kategória jednotlivci:
1. miesto: Viktor Zajac, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves (117 bodov)
2. miesto: Marián Bočkaj, SŠ Stará Ľubovňa (114 bodov)
3. miesto: Daniel Nosáľ, SŠ Stará Ľubovňa (112 bodov)
4. miesto: Valentín Majerčák, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves (107 bodov)
5. miesto: Jakub Chromjak, SOŠ technická Prešov (100 bodov)
6. miesto: Norbert Niský, SOŠ technická Michalovce (94 bodov)
7. miesto: Dávid Jurčo, SOŠ technická Michalovce (91 bodov)
8. miesto: Ján Kotrády, SOŠ technická Košice (81 bodov)
9. miesto: Marek Fendek, SOŠ technická Košice (74 bodov)
10. miesto: Matúš Fabian, SOŠ technická Prešov (62 bodov)

Kategória družstvá:
1. miesto: Marián Bočkaj, Daniel Nosáľ, SŠ Stará Ľubovňa (226 bodov)
2. miesto: Viktor Zajac, Valentín Majerčák, SOŠ drevárska Spišská Nová Ves (224 bodov)
3. miesto: Norbert Niský, Dávid Jurčo, SOŠ technická Michalovce (185 bodov)
4. miesto: Jakub Chromjak, Matúš Fabian, SOŠ technická Prešov (162 bodov)
5. miesto: Ján Kotrády, Marek Fendek, SOŠ technická Košice (155 bodov)

Do celoslovenského kola postupujú družstvá Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves. Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a vzornej reprezentácii škôl.